YIKIM

ERKAN KAYGUSUZ

 

0534 963 17 47

 

HIDIR KAYGUSUZ

 

0507 269 65 55

YIKIM RUHSATI

Bir binayı yıkabilmek için gerekli şartlar:

Binanın boş olması

Elektrik ve suunun kesilmiş olması

Tüm emlak vergilerinin ödenmiş olması

Binanın eski eserle ilişiğinin olmadığını gösterir bir belgenin bulunması

Yıkımın fenni mesul nezaretinde yapılması

Varsa, noterden takdirli hissedar muvafakatinin alınması

İmar durumunda binanın yıkılmasını engelleyen her hangi bir kaydın bulunmaması

Binanın son sahiplerini belirten Tapu Sicil yazısı

Tapu,çap ve röperli krokisinin olması

Yıkım Ruhsatına Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

Dilekçe

İmar Durumu(Binanın eski olması halinde)

Tapu

Çap

Binanın boş olduğunu gösteren belge